Dagstreep

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Platvol voegwerk met een dagstreep bijn de kasteelboerderij in het Nederlands Openluchtmuseum.Bron: Bot, P., Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur, Arnhem 2009, pag. 116.

Tegenwoordig wordt de gevel eerst gemetseld, vervolgens worden de voegen uitgekrabt en daarna wordt de voeg aangebracht. Met deze werkwijze kan men mooie strakke voegen maken en sneller werken. Vroeger gebeurde het metselen en voegen in een arbeidsgang. De metselaars trokken bij het voegen vaak een streep in de verse specie van de horizontale voegen. Dat heet een dagstreep. Om de dagstreep aan te brengen, gebruikten ze een dagge of dagijzer. De dagstreep heeft een esthetische functie, maar tevens wordt de specie er vaster door in de voeg gedrukt. De dagstreep is vanaf de middeleeuwen toegepast en raakte in de zeventiende en achttiende eeuw steeds meer in onbruik. Op het platteland is het plaatselijk nog lang in zwang gebleven.

Bron

De tekst is gebaseerd op:

  • 'Gevelstenen', Landleven 4e jaargang, nummer 5- september/oktober 1999
  • Bureau Helsdingen

Links