Gebruikersgeschiedenis

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Een boerin uit Stolwijk aan de kaaspers. Bron: Zuijlen, J. van, Van Hoogmade naar Arnhem, Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij hoogmade 1600-2004, SHBO Arnhem 2004, pag. 21.

De gebruikersgeschiedenis is de beschrijving van hoe een gebouw/complex in de loop der jaren door de bewoners/eigenaren is gebruikt op een manier dat het invloed heeft gehad op het exterieur en/of interieur van het object. De gebruikersgeschiedenis hangt vaak nauw samen met de bouwgeschiedenis.

Gebruikersgeschiedenis als puzzelstukje voor de bouwgeschiedenis

Hoe ouder een gebouw is, hoe meer eraan verbouwd kan zijn. Een opeenstapeling van verbouwingen kan een onderzoeker voor grote vraagstukken zetten. Wanneer is welke ingreep gedaan, en met welke reden? Om zulke puzzels op te lossen kan de gebruikersgeschiedenis soms een uitkomst bieden. Wanneer een boer stopt met zijn agrarisch bedrijf maar wel in de boerderij blijft wonen, kan die informatie een verklaring en een datering bieden voor bepaalde verbouwingen. Een pand dat door twee huishoudens bewoond lijkt te zijn maar waar maar één voordeur in zit, lijkt niet logisch, tot blijkt dat de huishoudens familieleden van elkaar zijn. Privacy was in die situatie wellicht minder noodzakelijk. Dergelijke achtergrondinformatie, die niet uit het gebouw/complex zelf te achterhalen is, kan de bouwgeschiedenis en daarmee de waardestelling verder vooruit helpen.

De mens centraal

De gebruikersgeschiedenis kan ook het bouwhistorische verhaal tot leven wekken. Wie woonde er in het pand? Wat was de gezinssamenstelling? Hoeveel land hadden ze in eigendom of in pacht? Hoeveel koeien hadden ze? Dat zijn allemaal gegevens uit de gebruikersgeschiedenis. Door deze gegevens te combineren met de bouwgeschiedenis wordt het beeld van de geschiedenis levendiger.

Bron

De tekst is gebaseerd op:

  • Bureau Helsdingen

Links