Pannendak

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hellende daken kunnen worden bedekt met dakpannen. Dakpannen worden als schubben over elkaar geplaatst zodat het hemelwater naar het laagste punt afgevoerd wordt. Vrijwel altijd heeft een pannendak een goot die aangesloten is op een hemelwaterafvoer (HWA).

Opbouw pannendak

Dakpannen worden door middel van een nok aan de achterzijde van de pan aan een panlat gehaakt. Soms worden dakpannen (ook) vast gespijkerd. Vroeger werden ze in sommige regio's ook gemetseld. Als de dakconstructie geen dakbeschot heeft worden de panlatten direct op de sporen bevestigd. Als er wel een dakbeschot is worden er eerst verticale regels op het dakbeschot gespijkerd. Hierop komen de panlatten. Als de regels achterwege gelaten zouden worden kan het vocht dat tussen de pannen door dringt (o.a. bij een gebroken pan) niet weg. Het blijft dan achter de panlat op het dakbeschot staan met alle gevolgschade (houtrot) van dien.

Onderhoud pannendak

Door regen met veel wind en (stuif)sneeuw kan er vocht onder de pannen komen. Ook kunnen dakpannen kapot gaan of door wind verplaatst worden waardoor lekkage ontstaat en de panlatten, regels en de verdere onderconstructie nat worden. Als dit vaak of langdurig gebeurd wordt het hout aangetast door vocht en daardoor door schimmels. Dit kan voorkomen worden door tijdig kapotte pannen te vervangen en opgewaaide pannen terug te plaatsen. Ook dient de onderconstructie goed geventileerd te worden. Bij het na-isoleren van daken moet erop gelet worden dat het hout niet verstikt wordt. Isoleren is een goed idee maar mag niet ten kosten gaan van de constructie! Als er geïsoleerd wordt moet er ook op worden gelet dat de pannenlijn niet te ver verschuift door het aanbrengen van een dik isolatiepakket. Door verschuiving van de daklijn kan de hemelwaterafvoer verkeerd uitkomen of een aansluiting met een topgevel verkeerd uitpakken.

Bron

De tekst is gebaseerd op:

  • E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen (Utrecht/Antwerpen 1986) p.106.