Venstertype en datering

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op het overzicht zijn een aantal veel voorkomende venstertypen getekend die in oude boerderijen kunnen voorkomen. In één bepaalde periode konden soms twee verschillende typen vensters worden gemaakt. Ook werd een venster soms in oude stijl nagemaakt. Wat echter veel meer voorkwam was dat oude vensters aangepast of gemoderniseerd werden. Het onderstaande overzicht is gemaakt voor boerderijen in het Groene Hart. Hierbij willen we nadrukkelijk aangeven dat de datering in andere gebieden anders kan zijn. De grote steden lopen zoals bekend voor in hun modieuze ontwikkelingen op de rest van het land. En in arme gebieden kan een bepaald ‘ouderwets’ venstertype langer toegepast worden.

Bestand:Overzicht venstertypen en datering.jpg
overzicht venstertypen en datering bij boerderijen in het groene Hart. (bron: Kleur op Boerderijen p.49 Bureau Helsdingen)

Links


Bron

De tekst is gebaseerd op:

  • Visser, I. de, Kleur op Boerderijen (2005) p.48,49